Betingelser

Professionel korrekturlæsning i Aalborg.

Produktinformation:
Den ydelse, der tilbydes er korrekturlæsning af tekster på dansk – herunder rettes stave- og trykfejl, grammatik og tegnsætningsfejl. Efter aftale kan der gives feedback på indhold og formuleringer.

Pris:
Den pris, der opgives for opgaven, er en dagspris, som kun er gældende på bestillingsdagen. Opgavetjek.dk udfører opgaven mod forudbetaling. Prisen er inkl. moms.

Bestilling:
Den pris, som opgavetjek.dk opgiver for ydelsen, er et uforpligtende tilbud. Opgavetjek.dk forpligter sig til at levere ydelsen, når ydelsen er betalt, og kun såfremt betaling stemmer overens med det aftalte tilbud.

Opgavetjek.dk kan frit trække et tilbud om korrekturlæsning tilbage ved uoverensstemmelse mellem den opgivne pris og den ønskede ydelse.

Betaling:
Betaling sker via MobilePay.

Reklamation:
Evt. reklamation skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af den returnerede opgave. Køber er derfor forpligtet til at gennemse opgaven snarest muligt efter modtagelsen.

Fortrydelsesret:
Der er fortrydelsesret for indgåede aftaler om korrekturlæsning. Fortrydelsesretten gælder, så længe opgavetjek.dk endnu ikke er påbegyndt korrekturlæsningen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Opgavetjek.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at den bestilte ydelse kommer for sent frem til køber. Opgavetjek.dk har en målsætning om 100% korrekt korrektur, men dette kan ikke garanteres.

Fortrolighed:
Din opgave bliver kun set af sidens indehaver. Den vil til enhver tid blive behandlet fuldt fortroligt. Opgaven slettes fra indbakken hos Opgavetjek.dk, hvis der ikke indgås aftale om korrekturlæsning eller senest 14 dage efter returnering af korrigeret opgave til køber.

Personoplysninger:
Hos Opgavetjek.dk kan du være anonym. Dine personoplysninger gemmes ikke af Opgavetjek.dk. Opgavetjek.dk kan dog ikke garantere for sikker overføring af data via internettet. Der kan være risiko for, at andre opnår uberettiget adgang til oplysningerne.

Behandling af personfølsomme data:
Opgavetjek.dk agerer i henhold tiI persondataloven dateret den 25. maj 2018.

Forbehold for ændringer:
Opgavetjek.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website.